BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert
BAF-251-827/2016 Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro. 64110000-0; 64100000-7; 64112000-4 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora pocztowego. 06.12.2016 r.; godz: 10:00
BAF-251-738/2016 poniżej 135 000 EURO 48000000-8, 72262000-9. Zakup i aktualizacja licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów wraz z usługą producenta w zakresie wsparcia. 25.11.2016 r. godz. 10:00
BAF-251-765/2016 poniżej 135 000 EURO 71241000-9 Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej 28.10.2016 r. godz. 12:00
BAF-251-711/2016 poniżej 135 000 EURO 72268000-1, 72260000-5, 72263000-6, 72267000-4, 80533100-0 Opracowanie i wdrożenie aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych oraz świadczenie usługi utrzymania. 21.10.2016 r. godz. 13:00
BAF-251-700/2016 poniżej 135 000 EURO 71241000-9 Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej 07.10.2016
BAF-251-559/2016 poniżej 135 000 EURO 48820000-2, 32420000-3, 30233000-1 Zakup i dostawa sprzętu do rozbudowy serwerowni Urzędu Transportu Kolejowego. 30.09.2016 r. godz 10:00
BAF-251-549/2016 poniżej 135 000 EURO 72.26.00.00-5, 72.26.30.00-6, 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0, 72.26.70.00-4, 80.53.31.00-0 Opracowanie i wdrożenie aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych oraz świadczenie usługi utrzymania 09.09.2016 r. godz. 11.00
BAF-251-367/2016 poniżej 135.000 euro 72.26.00.00-5; 72.26.30.00-6; 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0; 72.26.70.00-4; 80.53.31.00-0. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) UTK 23.06.2016 r. godz. 11.00
BAF-251-192/2016 poniżej 135.000 euro 71.35.63.00-1 Świadczenie usług wsparcia technicznego na potrzeby IT Urzędu Transportu Kolejowego 04.05.2016 r. godz: 11:00