BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Zamówienia publiczne

Data publikacji 29.09.2016

Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej.

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 29.09.2016
Data modyfikacji 02.01.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Szymański
BAF
Autor: